„ПРО СИНЕМА ПРОДАКШЪН“ АД изпълнява проект по процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Дата: 13.08.2021 г.

На 12.08.2021 г. „ПРО СИНЕМА ПРОДАКШЪН“ АД подписа административен договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.089-1738-C01 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

Периодът на изпълнение на проекта е 3 месеца до 12.11.2021г.

Проектът е на стойност 50 000 лв., от които 50 000 лв. европейско и 0,00 лв. национално съфинансиране, чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“.